04-06-12

"BOOMWORTELKUNST"

Er is leven na de boom

 Jan Dekeyser

 

 

 

Wie ben ik?

 

Ik werd geboren in 1964. Mijn zoon is het huis uit en ik woon in Keiem waar ik ook opgroeide midden in de natuur, tussen en met de bomen. In de jeudbeweging ging ik ravotten, dammen bouwen en kampen maken... net zoals menig ander kind. Ik voelde echter dat er meer aan de hand was toen ik in het bos een drang ervoer en ongemene constructies creëerde met alles wat het bos te bieden had.

 

Hoe werd ik?

 

Ik werd niet... ik was het al! Verknocht aan de natuur die fascineert en bevreemdt, echter zonder het te bevatten. Als kleine ukkepuk ontwaarde ik een eenzaam bloempje in het bos... tenger, teer, zwijgzaam, zalig. Het ontroerde me.

Als puber ging ik helpen met de snoeiers en leerde de rijkdom kennen van het bos, het hout. Geen blinkend goud maar hout dat verwordt tot wil en gril des mensen.

 

Wat doe ik?

 

Het bovengrondse praalgewaad, de stoere stam, het groen gebladerte of het naakte winterkleed wil ik - nu alle glorie is vergaan - laten herrijzen. Ik leg de bijl niet aan de wortel maar ontbloot het ondergrondse wonder. Op eigendunkelijke wijze, in vorm en kleur, zoek ik het geheim van wat in de wortel schuilt.  Puur genieten!

 

 

 

 

 

Jan Dekeyser "boomwortelkunst"

Keiemdorpstraat 64 

8600 Diksmuide-Keiem

0497 83 92 34

jandekeyser18@hotmail.com

De commentaren zijn gesloten.